Znajdź artykuł

Przegląd zmian w przepisach celnych i związkowych od poz. 23 do poz. 52

23. W dniu 1 stycznia 1999 r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 r. w sprawie Polskiej Scalonej Nomenklatury Towarów Handlu Zagranicznego (PCN), (Dziennik Ustaw nr 162, poz. 1137). Wprowadzona w życie z dniem 1 stycznia 1999 r. Polska Scalona Nomenklatura Towarowa Handlu Zagranicznego (PCN) stanowi załącznik do powyższego rozporządzenia i jest oddzielnym wydawnictwem. Straciła moc prawną Nomenklatura stanowiąca załącznik do rozporządzenia z dnia 13 stycznia 1998 r. (Dziennik Ustaw nr 11, poz. 37). [...]
2/1999 str. 0

Kup aby przeczytać całość