Przegląd zmian w przepisach celnych i związkowych od poz. 222 do poz. 224 – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Przegląd zmian w przepisach celnych i związkowych od poz. 222 do poz. 224

np. poz. 223. W dniu 25 września 1998 r. (dzień ogłoszenia) z mocą od 10 września 1998 r. weszła w życie uchwała Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 9 września 1998 r. zmieniająca uchwałę w sprawie kształtowania się kursów walut obcych i wartości dewizowych wyrażonych w złotych (Monitor Polski nr 31, poz. 448). Zmiana dotyczy uchwały z dnia 24 lutego 1998 r. (Monitor Polski nr 7, poz. 160 oraz nr 24, poz. 353). Zgodnie z obecną nowelizacją, wartość koszyka walut wymienialnych wyrażonych w złotych będzie zwiększana obecnie w tempie około 0,5 % miesięcznie. [...]
11/1998 str. 0

Kup aby przeczytać całość