Przegląd zmian w przepisach celnych i związkowych od poz. 220 do poz. 233 – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Przegląd zmian w przepisach celnych i związkowych od poz. 220 do poz. 233

np. poz. 222. W dniu 6 listopada 1999 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 października 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia obowiązku pobierania opłaty celnej dodatkowej od niektórych towarów przywożonych z zagranicy (Dziennik Ustaw nr 88, poz. 986). Nowelizacja dotyczy rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 24 maja 1999 r. (Dziennik Ustaw nr 50, poz. 512). Zmianie uległ tylko załącznik do rozporządzenia, w którym ustalono wykaz towarów podlegających opłatom celnym dodatkowym. Wykaz ten obejmuje takie towary jak mięso wieprzowe, mięso i jadalne podroby z drobiu, świeże róże i chryzantemy, mąkę pszenną żytnio-pszenną, skrobię kukurydzianą i niektóre rodzaje cukrów.3 strony - 11965 znaki [...]
12/1999 str. 0

Kup aby przeczytać całość