Przegląd zmian w przepisach celnych i związkowych od poz. 195 do poz. 219 – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Przegląd zmian w przepisach celnych i związkowych od poz. 195 do poz. 219

np. poz. 195. W Monitorze Polskim nr 30 z dnia 24 września 1999 r. pod poz. 460 opublikowano postanowienie Ministra Gospodarki z dnia 14 września 1999 r. o wszczęciu postępowania ochronnego przed nadmiernym przywozem na polski obszar celny saletry amonowej pochodzącej z Federacji Rosyjskiej. Postępowanie ochronne dotyczy saletry amonowej, oznaczonej kodem PCN 3102 30 90 0. Wniosek o wszczęcie postępowania złożyły Zakłady Azotowe “Puławy” S.A., których udział w rynku w 1998 r. wynosił 51,4 %. Zdaniem wnioskodawców przywóz tego towaru na polski obszar celny z Federacji Rosyjskiej jest nadmierny zarówno w wartościach bezwzględnych, jak i w stosunku do wielkości produkcji krajowej. Ponadto ceny, po jakich realizowano przywóz, były znacznie niższe od cen sprzedaży saletry pochodzenia krajowego. 6 stron - 16454 znaki [...]
11/1999 str. 0

Kup aby przeczytać całość