Przegląd zmian w przepisach celnych i związkowych od poz 193 do poz. 213 – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Przegląd zmian w przepisach celnych i związkowych od poz 193 do poz. 213

np. poz. 194. W dniu 6 sierpnia 1998 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 14 lipca 1998 r. w sprawie ustanowienia obowiązku pobierania opłaty celnej dodatkowej od niektórych towarów przywożonych z zagranicy (Dziennik Ustaw nr 91, poz. 579). Rozporządzenie powyższe na okres od 6 sierpnia do 31 grudnia 1998 r. ustanawia obowiązek pobierania opłaty celnej dodatkowej od importowanych świeżych ciętych róż i chryzantem i ich pąków, jeżeli jednostkowa cena importowa jest niższa od ceny progu. Cenę progu ustalono w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 1 czerwca 1998 r. w sprawie określenia wielkości progowej i ceny progu dla towarów rolnych przywożonych z zagranicy. (Dziennik Ustaw nr 69, poz.455) i wynosi ona dla róż 39 gr za sztukę w okresie do 31 października oraz 65 gr za sztukę w pozostałym okresie a dla chryzantem odpowiednio 65 gr i 95 gr Opłata celna dodatkowa nie dotyczy kwiatów importowanych w ramach kontyngentu taryfowego. Zasady wymiaru tej opłaty zostały omówione w nr 10(34) "Monitora Prawa Celnego" str. 417. Podstawą do wydania przepisów o opłacie celnej dodatkowej jest art. 5 porozumienia Światowej Organizacji Handlu w sprawie rolnictwa. Stanowi on, że jeżeli import przekroczy określoną wielkość (inną dla każdego produktu) lub towary są przywożone po cenach niższych od obowiązujących na rynkach światowych, wprowadza się opłatę celną dodatkową. Podobne rozwiązania stosują państwa Unii Europejskiej. [...]
9/1998 str. 0

Kup aby przeczytać całość