Przegląd zmian w przepisach celnych i związkowych od poz.193 do poz. 206 – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Przegląd zmian w przepisach celnych i związkowych od poz.193 do poz. 206

np. poz. 194. W dniu 1 stycznia 1998 r. wejdzie w życie ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dziennik Ustaw Nr 98, poz. 602). Art. 75 ust 3. powyższej ustawy zabrania rejestracji pojazdu złożonego poza wytwórnią, z wyjątkiem pojazdu marki "SAM" oraz pojazdu zabytkowego. Zgodnie z art. 68 ust. 11 pkt 2 pojazd marki "SAM" jest to pojazd zbudowany przy wykorzystaniu nadwozia, podwozia lub ramy konstrukcji własnej. Określono także (art. 71 ust. 5), iż pojazd zarejestrowany za granicą może być dopuszczony do ruchu jeśli jest m.in zaopatrzony w tablice rejestracyjne z numerem rejestracyjnym składającym się z liter alfabetu łacińskiego i cyfr arabskich oraz znak wyróżniający państwa rejestracji. Po dokonaniu odprawy celnej ostatecznej, pojazd taki dopuszczony jest do ruchu jeszcze przez 30 dni. [...]
10/1997 str. 0

Kup aby przeczytać całość