Przegląd zmian w przepisach celnych i związkowych od poz. 18 do poz. 49 – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Przegląd zmian w przepisach celnych i związkowych od poz. 18 do poz. 49

np. poz. 20. W dniu 1 stycznia 2000 r. ( a częściowo w dniu 1 kwietnia 2000 r.) weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 1999 r. w sprawie ustanowienia Taryfy celnej (Dziennik Ustaw nr 107, poz. 1217). Nowa taryfa celna poza zmianą niektórych stawek celnych, w tym ich obniżeniem na towary rolne i przemysłowe zgodnie z zobowiązaniami Polski wobec WTO i Unii Europejskiej a także zgodnie z porozumieniami o wolnym handlu, nie przynosi większych zmian. Podwyższono jedynie cła na bardzo nieliczne towary rolne. Zrezygnowano ponadto ze stosowania preferencyjnych stawek celnych na części do przemysłowego montażu samochodów. Jedyną znaczącą nowością jest ustanowienie z ważnością od 1 kwietnia 2000 r. nowych, preferencyjnych stawek celnych na towary przywożone z Republiki Tureckiej. Taryfa celna stanowi oddzielny załącznik, który należy zamawiać u wydawcy Dziennika Ustaw. 7stron - 26717 zanów [...]
2/2000 str. 0

Kup aby przeczytać całość