Przegląd zmian w przepisach celnych i związkowych od poz. 172 do poz. 178 – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Przegląd zmian w przepisach celnych i związkowych od poz. 172 do poz. 178

np. poz. 172. W dniu 18 lipca 1997 r weszło w życie rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 23 czerwca 1997 r. w sprawie rodzaju dokumentów oraz zakresu informacji wymaganych przy składaniu wniosku o udzielenie koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie przywozu z zagranicy paliw mineralnych, olejów mineralnych i produktów ich destylacji, napojów alkoholowych oraz wyrobów tytoniowych (Dziennik Ustaw Nr 70, poz. 445). [...]
8/1997 str. 0

Kup aby przeczytać całość