Przegląd zmian w przepisach celnych i związkowych od poz. 164 do poz. 195 – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Przegląd zmian w przepisach celnych i związkowych od poz. 164 do poz. 195

166. W dniu 10 września 1999 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 sierpnia 1999 r. w sprawie wzoru upoważnienia do prowadzenia czynności kontroli celnej wykonywanych poza urzędem celnym albo miejscem wyznaczonym lub uznanym przez organ celny (Dziennik Ustaw nr 70, poz. 785). Rozporządzenie powyższe jest aktem wykonawczym do art. 27713 znowelizowanego Kodeksu celnego. Załącznikiem do rozporządzenia jest wzór upoważnienia, które podpisuje dyrektor urzędu celnego. Upoważnienie powinno wskazywać zakres, czas i miejsce kontroli celnej wykonywanej poza urzędem celnym albo miejscem wyznaczonym lub uznanym przez organ celny. [...]
10/1999 str. 0

Kup aby przeczytać całość