Znajdź artykuł

Przegląd zmian w przepisach celnych i związkowych od poz. 150 do poz. 163

np. poz. 150. W Dzienniku Ustaw nr 63 z dnia 30 lipca 1999 r., pod poz. 705 opublikowana została Umowa o wolnym handlu między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Danii i Wyspami Owczymi, sporządzona w Warszawie dnia 3 listopada 1998 r. a pod poz. 706 Oświadczenie Rządowe z dnia 19 maja 1999 r. w sprawie wejścia w życie Umowy o wolnym handlu między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Danii i Wyspami Owczymi, sporządzonej w Warszawie dnia 3 listopada 1998 r. Zgodnie z Oświadczeniem Rządowym, umowa o wolnym handlu między Polską a Wyspami Owczymi weszła w życie z dniem 1 czerwca 1999 r. Prezydent umowę powyższą podpisał w dniu 29 marca 1999 r. Tekst Umowy zamieszczony jest w załączniku do numeru 63 Dziennika Ustaw, którego otrzymanie uwarunkowane jest uprzednim zamówieniem. 3 strony - 9567 znaki [...]
9/1999 str. 0

Kup aby przeczytać całość