Znajdź artykuł

Przegląd zmian w przepisach celnych i związkowych od poz. 123 do 138

np poz. 125. W dniu 4 czerwca 2000 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 kwietnia 2000 r. w sprawie umundurowania funkcjonariuszy celnych (Dziennik Ustaw nr 41, poz. 479). Rozporządzenie jest aktem wykonawczym do ustawy z dnia 24 lipca 1999 r. o Służbie Celnej (Dziennik Ustaw nr 72, poz. 802 i nr 110, poz. 1255), wydanym na podstawie delegacji wynikającej z art. 40 ust. 3. W rozporządzeniu ustalono szczegółowe zasady przydziału, okresy zużycia, wzory kolory, normy umundurowania i oznaczeń stopni funkcjonariuszy celnych. Określono także zasady i sposób jego noszenia, a także przypadki, w jakich funkcjonariusze nie mają obowiązku pełnienia służby w umundurowaniu. [...]
7/2000 str. 0

Kup aby przeczytać całość