Przegląd zmian w przepisach celnych i związkowych od poz. 109 do poz. 125 – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Przegląd zmian w przepisach celnych i związkowych od poz. 109 do poz. 125

np. poz. 109. Od dnia 1 kwietnia 1998 r. obowiązuje obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 20 marca 1998 r. w sprawie określenia wysokości kwot rekompensat wypłacanych osobom, które wniosły przedpłaty na zakup samochodów osobowych marki Fiat 126p. lub FSO 1500 - na II kwartał 1998 r. (Monitor Polski nr 9, poz. 179) Obwieszczenie jest wykonaniem obowiązku określenia kwot bonifikaty na każdy kwartał, nałożonego ustawą z dnia 20 grudnia 1996 r. o zasadach realizacji przedpłat na samochody osobowe (Dziennik Ustaw nr 156, poz. 776). Zgodnie z tym aktem prawnym, w przypadku importu nowego samochodu na zasadach ustalonych w ustawie, zwolnienie od podatku VAT wynosi obecnie maksymalnie 6987 zł jeśli przedpłata dotyczyła samochodu Fiat 126p. oraz 9896 zł jeśli przedpłata dotyczyła samochodu FSO 1500. [...]
5/1998 str. 0

Kup aby przeczytać całość