Przegląd zmian w przepisach celnych i związkowych od poz. 106 do poz. 140 – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Przegląd zmian w przepisach celnych i związkowych od poz. 106 do poz. 140

np. poz. 108. W dniu 4 czerwca 1999 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 maja 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia trybu i warunków wydawania i cofania pozwoleń na zwolnienie z obowiązku złożenia zabezpieczenia przy przewozie towarów w ramach procedury tranzytu, szczegółowych wymogów, które winna spełniać osoba ubiegająca się o wydanie pozwolenia, wysokości kwoty oraz wykazu towarów, przy których przewozie nie udziela się zwolnienia od złożenia zabezpieczenia (Dziennik Ustaw nr 45, poz. 445). Nowelizacja dotyczy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 1 grudnia 1997 r. (Dziennik Ustaw nr 146, poz. 986), będącego aktem wykonawczym wydanym na podstawie delegacji ustawowej wynikającej z art. 100 § 4 Kodeksu celnego. Zmiany polegają na ustaleniu możliwości udzielenia pozwolenia na zwolnienie od składania zabezpieczenia przy przewozie towarów rolno-spożywczych, objętych działami od 1 do 24 PCN tylko do równowartości 20.000 EURO za jedną przesyłkę – inne towary do równowartości 100.000 EURO. Poszerzeniu uległ także wykaz towarów, przy przewozie których zabezpieczenie jest obligatoryjne. Do wykazu tego (załącznik nr 4) dopisano następujące towary: mięso wołowe (PCN 0201, 0202), mięso wieprzowe (PCN 0203), mięso drobiowe (PCN 0207), mięsne podroby jadalne (PCN 0206, 0210), mleko i śmietana (PCN 0402) oraz produkty mleczarskie (PCN 0403). Wprowadzenie powyższych utrudnień jest wynikiem podpisanych porozumień z rolnikami.7 stron - 25505 inaki [...]
7/1999 str. 0

Kup aby przeczytać całość