Przegląd zmian w przepisach celnych i związkowych od poz. 105 do poz. 120 – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Przegląd zmian w przepisach celnych i związkowych od poz. 105 do poz. 120

np. poz. 105. W dniu 25 kwietnia 1997 r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 kwietnia 1997 r. uchylające rozporządzenie w sprawie ustanowienia czasowych ograniczeń obrotu towarowego obejmujących obszary Republiki Bośni i Hercegowiny będące pod kontrolą sił zbrojnych Serbów Bośniackich (Dziennik Ustaw Nr 40, poz. 248). Z dniem ogłoszenia uchylono rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 stycznia 1996 r. (Dziennik Ustaw Nr 3, poz. 20) wprowadzające obowiązek uzyskania pozwolenia przywozu lub wywozu dla podmiotów prowadzących wymianę towarową z obszarami będącymi pod kontrolą sił zbrojnych Serbów Bośniackich. [...]
6/1997 str. 0

Kup aby przeczytać całość