Przegląd zmian w przepisach celnych i związkowych od poz. 1 do poz. 33 – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Przegląd zmian w przepisach celnych i związkowych od poz. 1 do poz. 33

1. W dniu 11 grudnia 1996 r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 listopada 1996 r. uchylające rozporządzenie w sprawie ustanowienia czasowego zakazu wywozu niektórych odpadów i złomu metali nieżelaznych (Dziennik Ustaw Nr 135, poz.628). Rozporządzenie uchyla czasowy zakaz wywozu odpadów złomu metali nieżelaznych, wprowadzony rozporządzeniem z dnia 14 grudnia 1995r. (Dziennik Ustaw Nr 151, poz. 748). Zakaz ten miał obowiązywać do końca 1996 r. (por. poz. 2 nin. przeglądu). [...]
1/1997 str. 0

Kup aby przeczytać całość