Przegląd zmian w przepisach celnych i związkowych od poz 1 do poz. 25 – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Przegląd zmian w przepisach celnych i związkowych od poz 1 do poz. 25

Od niniejszego numeru wprowadzamy przegląd wszystkich aktów prawnych opublikowanych w Dzienniku Ustaw, Monitorze Polskim, Dzienniku Urzędowym Ministerstwa WGzZ oraz w Biuletynie Urzędu Ceł dotyczących spraw związanych z obrotem towarowym z zagranicą. Obecny przegląd obejmuje akty prawne ogłoszone od 1 stycznia do końcowych dni kwietnia 1996 r., i ułożone w chronologii ich dat obowiązywania. Następne "Przeglądy" będą już przekazywane na bieżąco w miarę ukazywania się i dostępności wydawnictw urzędowych.[...]
5/1996 str. 0

Kup aby przeczytać całość