Przegląd zmian w Przepisach celnych i związkowych od poz. 1 do poz. 22 – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Przegląd zmian w Przepisach celnych i związkowych od poz. 1 do poz. 22

1. W Dzienniku Urzędowym Ministerstwa Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej nr 17 z dnia 5 listopada 1998 r. pod poz. 26 opublikowano obwieszczenie Głównego Lekarza Weterynarii z dnia 13 października 1998 r. w sprawie rejestru państw, z których mogą być przywożone i przewożone przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zwierzęta z ogrodów zoologicznych, ryby ozdobne przeznaczone do hodowli, gady, płazy i gołębie oraz wzoru świadectw zdrowia dla tych zwierząt. [...]
1/1999 str. 0

Kup aby przeczytać całość