Przegląd zmian w przepisach celnych i podatkowych Poz. 92 – 110 – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Przegląd zmian w przepisach celnych i podatkowych Poz. 92 – 110

 np.94. W dniu 17 czerwca 2005 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 maja 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonywania szczególnego nadzoru podatkowego (Dz. U.  z 2005 r. Nr 96, poz. 811).                Na podstawie delegacji wynikającej z art. 6g ustawy z dnia 24 lipca 1999 r. o Służbie Celnej (Dz. U. z 2004 r. Nr 156, poz. 1641 i Nr 273, poz. 2703) znowelizowano rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 kwietnia 2004 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 65 poz. 598). Obecne zmiany polegają na ustaleniu całkiem nowego brzmienia rozdziału 2 (wyroby objęte szczególnym nadzorem podatkowym) i rozdziału 8 (wykonywanie szczególnego nadzoru podatkowego w stosunku do znakowanych i barwionych olejów opałowych i napędowych). Dodano także zmienione formularze dotyczące gier na automatach o niskich wygranych.[...]
7/2005 str. 0

Kup aby przeczytać całość