Przegląd zmian w przepisach celnych i podatkowych poz. 73 – 91 – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Przegląd zmian w przepisach celnych i podatkowych poz. 73 – 91

np.poz. 88. W dniu 14 czerwca 2005 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 maja 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokumentacji związanej z przemieszczaniem wyrobów akcyzowych zharmonizowanych (Dz. U. z  2005 r. Nr 94, poz. 792).                Na podstawie delegacji wynikającej z art. 36 ust. 7 i art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 29, poz. 257 i Nr 68, poz. 623) po raz kolejny znowelizowano rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 kwietnia 2004 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 81, poz. 744 i Nr 170, poz. 1790). Zmiany polegają na uszczegółowieniu przepisów dotyczących postępowania w przypadku zagubienia lub zniszczenia administracyjnych dokumentów towarzyszących, Wystawionych w związku z dostawą wewnątrzwspólnotową wyrobów akcyzowych zharmonizowanych. [...]
6/2005 str. 0

Kup aby przeczytać całość