Znajdź artykuł

Przegląd zmian w przepisach celnych i podatkowych Poz.68 – 85

np. poz. 69. W Dzienniku Urzędowym Ministra Finansów Nr 3 z dnia 23 marca 2006 r. pod poz. 29 opublikowano Interpretację Nr PP1-811/73/2006/JW/189 Ministra Finansów z dnia 13 lutego 2006 r. w sprawie jednolitego stosowania prawa podatkowego przez organy podatkowe oraz organy kontroli skarbowej w zakresie opodatkowania podatkiem od towarów i usług infrastruktury towarzyszącej budownictwu mieszkaniowemu i pozostałemu budownictwu, na podstawie art. 12 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.). W Interpretacji wyjaśniono jakie obiekty uważane są za infrastrukturę towarzyszącą budownictwu mieszkaniowemu (objęte stawką 7% podatku VAT) oraz określono sposób ustalania stawki VAT przy budowie infrastruktury służącej także budownictwu innemu niż mieszkaniowe (stawka 22%). 4 strony - 11713 znaków [...]
5/2006 str. 0

Kup aby przeczytać całość