Znajdź artykuł

Przegląd zmian w przepisach celnych i podatkowych

Overview of changes of the Customs legislation

np. poz.  71. W dniu 4 maja 2005 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 marca 2005  r. zmieniające rozporządzenie w sprawie magazynów czasowego składowania. (Dz. U. z 2005 r. Nr 62, poz. 553).                Na podstawie delegacji wynikającej z art. 16 ustawy z dnia 19 marca 2004 r. – Prawo celne (Dz. U. z 2004 r. Nr 68, poz. 622 i Nr 273, poz. 2703) znowelizowano rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2004 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 89, poz. 847). Zmiany polegają na znacznym ograniczeniu ilości dokumentów  wymaganych przy występowaniu o wydanie pozwolenia na otwarcie magazynu czasowego składowania.[...]
5/2005 str. 0

Kup aby przeczytać całość