Przegląd zmian w przepisach celnych i podatkowych poz. 297 – 314 – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Przegląd zmian w przepisach celnych i podatkowych poz. 297 – 314

np.poz.  299. Od dnia 1 października 2004 r. obowiązuje obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie określenia wysokości kwot rekompensat wypłacanych osobom, które wniosły przedpłaty na zakup samochodów osobowych marki Fiat 126p lub FSO 1500 na IV kwartał 2003 r. (M. P. z 2004 r. Nr 36, poz. 643).                Obwieszczenie jest wykonaniem obowiązku określenia kwot bonifikaty na każdy kwartał, nałożonego ustawą z dnia 20 grudnia 1998 r. o zasadach realizacji przedpłat na samochody osobowe (Dz. U. Nr 156, poz. 776). Zgodnie z tym aktem prawnym, w przypadku importu nowego samochodu na zasadach ustalonych w ustawie, od 1 października 2003 r. zwolnienie od podatku VAT wynosić będzie maksymalnie 9.953 zł jeśli przedpłata dotyczyła samochodu Fiat 126p lub 14.104 zł jeśli przedpłata dotyczyła samochodu FSO 1500[...]
10/2004 str. 0

Kup aby przeczytać całość