Znajdź artykuł

Przegląd zmian w przepisach celnych i podatkowych Poz. 281 – 296

np.poz.  287. W dniu 2 sierpnia 2004 r. (dzień ogłoszenia) weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2004 r. zmieniające rozporządzenie  w sprawie dokumentacji związanej z przemieszczaniem wyrobów akcyzowych zharmonizowanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 170, poz. 1790).                 Na podstawie delegacji wynikającej z art. 36 ust. 7 i art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 29, poz. 257 i Nr 68, poz. 623) znowelizowano rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 kwietnia 2004 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 81, poz. 744). Zmiany dotyczą sposobu przekazywania karty 3 dokumentu przekazowego oraz sposobu zamknięcia ewidencji prowadzonej systemem elektronicznym.  [...]
9/2004 str. 0

Kup aby przeczytać całość