Znajdź artykuł

Przegląd zmian w przepisach celnych i podatkowych Poz.263 – 280

np.poz.   265. W dniu 17 lipca 2004 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 czerwca 2004 r. w sprawie powiadamiania organu celnego o rozpoczęciu lub zakończeniu działalności w wolnym obszarze celnym lub składzie wolnocłowym oraz ewidencji prowadzonych w wolnym obszarze celnym lub składzie wolnocłowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 152, poz. 1602).                 Na podstawie delegacji wynikającej z art. 28 ustawy z dnia 19 marca 2004 r. - Prawo celne (Dz. U. z 2004 r. Nr 68, poz. 622) ustalone zostały zasady składania do dyrektora izby celnej informacji o rozpoczęciu lub zakończeniu działalności w wolnym obszarze celnym albo w składzie wolnocłowym oraz zasady prowadzenia i wzory ewidencji.Przestało obowiązywać: rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 marca 2001 r. w sprawie szczegółowych warunków prowadzenia działalności w wolnych obszarach celnych i składach wolnocłowych, wypadków w których organ celny może wprowadzić zakazy lub ograniczenia dotyczące tej działalności, oraz ogólnych warunków i wzorów ewidencji prowadzonych w wolnych obszarach celnych i składach wolnocłowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 19, poz. 234).[...]
8/2004 str. 0

Kup aby przeczytać całość