Znajdź artykuł

Przegląd zmian w przepisach celnych i podatkowych poz. 25 – 43

np.27. W dniu 1 stycznia 2005 r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2005 (Dz. U. z 2004 r. Nr 283, poz. 2817).                 Na podstawie delegacji wynikającej z art. 18 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 1995 r. Nr 88, poz. 439 z późniejszymi zmianami) znowelizowano rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 lipca 2004 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 195, poz. 2004). Zmiany dotyczą statystyki obrotu towarowego z zagranicą, w tym także objętej systemem INTRASTAT. Ustalone zostały nowe progi statystyczne – podstawowy i szczegółowy.   [...]
2/2005 str. 0

Kup aby przeczytać całość