Przegląd zmian w przepisach celnych i podatkowych poz. 163 – 188 – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Przegląd zmian w przepisach celnych i podatkowych poz. 163 – 188

164.  W dniu 2 października 2005 r. weszła w życie ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 167, poz. 1399).                Ustawa powyższa, oprócz nowego uregulowania zagadnień określonych w jej tytule, zmienia także ustawę z dnia 24 lipca 1999 r. o Służbie Celnej (Dz. U. z 2004 r. Nr 156, poz. 1641 i Nr 273, poz. 2703) Znowelizowano art. 45 ust. 1 dotyczący udzielania płatnych urlopów zdrowotnych funkcjonariuszom celnym. Nowelizacja nie zmienia uprawnień funkcjonariuszy w tym zakresie, dostosowując jedynie słownictwo do nowych zasad organizacyjnych lecznictwa uzdrowiskowego.[...]
10/2005 str. 0

Kup aby przeczytać całość