Znajdź artykuł

Przegląd zmian w przepisach celnych i podatkowych poz. 1 – 23

np.poz. 6 W Dzienniku Ustaw Nr 256 z dnia 2 grudnia 2004 r. pod poz. 2571 opublikowano tekst jednolity ustawy z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym.                Ustawa powyższa była już nowelizowana 17 razy. Jej rozdział 5b (art. 37h - 37q) dotyczy opłaty paliwowej, która pobierana jest przez urzędy celne.  [...]
1/2005 str. 0

Kup aby przeczytać całość