Przegląd zmian w przepisach celnych i podatkowych – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Przegląd zmian w przepisach celnych i podatkowych

 189. W dniu 28 września 2005 r. (dzień ogłoszenia) weszło w życie zarządzenie Nr 19 Ministra Finansów z dnia 22 września 2005 r. w sprawie postępowania w Ministerstwie Finansów oraz w izbach skarbowych i izbach celnych w wypadku zaskarżenia do sądu administracyjnego decyzji, postanowienia lub innego aktu albo czynności z zakresu administracji publicznej (Dz. Urz. Ministra Finansów z 2005 r. Nr 10, poz. 102).[...]
11/2005 str. 0

Kup aby przeczytać całość