Przegląd zmian w przepisach celnych i podatkowych za okres od dnia 1 kwietnia 2020 r. do dnia 30 kwietnia 2020 r. – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Przegląd zmian w przepisach celnych i podatkowych za okres od dnia 1 kwietnia 2020 r. do dnia 30 kwietnia 2020 r.

The review of changes in customs and tax regulations since 1 April 2020 until 30 April 2020

Dziennik Ustaw Przegląd  zmian w przepisach celnych i podatkowych za okres od dnia 1 kwietnia 2020r.do dnia30 kwietnia 2020 r.[...]
5/2020 str. 185

Kup aby przeczytać całość