Znajdź artykuł

Przegląd zmian w przepisach celnych i podatkowych za okres od dnia 1 czerwca 2016 r. do dnia 30 czerwca 2016 r

The review of changes in customs and tax regulations since 1 June 2016 until 30 June 2016

Dziennik Ustaw Przegląd  zmian w przepisach celnych i podatkowych za okres od dnia  1 czerwca 2016r. do dnia30 czerwca 2016 r.[...]
7/2016 str. 281

Kup aby przeczytać całość