Znajdź artykuł

Przegląd zmian w przepisach celnych i podatkowych (sierpień 2008 r.)

np. 91. W dniu 20 września 2008 r. (niektóre przepisy obowiązują od 31 marca 2009 r.) weszła w życie ustawa z dnia 10 lipca 2009 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2008 r. Nr 141, poz. 888). [...]
9/2008 str. 0

Kup aby przeczytać całość