Znajdź artykuł

Przegląd zmian w przepisach celnych i podatkowych poz.41 – 47

np.poz.  43. W dniu 19 stycznia 2006 r. (dzień ogłoszenia) weszło w życie rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 11 stycznia 2006 r. w sprawie rejestru producentów i przywożących, obowiązanych do tworzenia i utrzymywania zapasów obowiązkowych paliw ciekłych (Dz. U. z 2006 r. Nr 9, poz. 50).                Na podstawie delegacji wynikającej z art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 30 maja 1996 r. o rezerwach państwowych oraz zapasach obowiązkowych paliw (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 197 z późniejszymi zmianami) ustalone zostały zasady prowadzenia rejestru producentów i importerów, obowiązanych do tworzenia i utrzymywania zapasów paliw ciekłych. W załączniku do rozporządzenia opublikowano wzór wniosku o wpisanie do tego rejestru. [...]
2/2006 str. 0

Kup aby przeczytać całość