Przegląd zmian w przepisach celnych i podatkowych od poz. 98 do poz. 108 – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Przegląd zmian w przepisach celnych i podatkowych od poz. 98 do poz. 108

np. poz. 99. W dniu 1 lipca 2006 r. weszła w życie ustawa z dnia 27 kwietnia 2006 r. o zmianie ustawy o nasiennictwie oraz ustawy o ochronie roślin (Dz. U. z 2006 r. Nr 92, poz. 639). Obszernej nowelizacji uległa ustawa z dnia 26 czerwca 2003 r. o nasiennictwie (Dz. U. z 2003 r. Nr 137, poz. 12199 z późniejszymi zmianami). Po obecnych zmianach ustawa o nasiennictwie spełnia wszystkie postanowienia dyrektyw Unii Europejskiej obowiązujących w tym zakresie. Przepisy powyższe dotyczą wytwarzania, oceny oraz obrotu i kontroli materiału siewnego, w tym materiału rozmnożeniowego i nasadzeniowego, przeznaczonych do użytku w kraju a także w krajach UE i krajach trzecich oraz pochodzących z tych krajów a przeznaczonych do użytku w Polsce. 3 strony - 9065 znaków[...]

Kup aby przeczytać całość