Znajdź artykuł

Przegląd zmian w przepisach celnych i podatkowych od poz. 86 do poz. 97

np. poz. 87. W dniu 24 maja 2006 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 kwietnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokumentów stosowanych w obrocie towarami objętymi Wspólną Polityką Rolną oraz zasad postępowania z tymi towarami w zakresie przewidzianym dla organów celnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 78, poz. 544). Na podstawie delegacji wynikającej z art. 96 ust. 5 ustawy z dnia 19 marca 2004 r. - Prawo celne (Dz. U. z 2004 r. Nr 68, poz. 622 i Nr 273, poz. 2703) znowelizowano rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 101, poz. 1031). Wprowadzone zmiany są efektem doświadczeń praktycznych i mają na celu zlikwidowanie różnic interpretacyjnych. Dostosowano ponadto obowiązujące zasady do rozwoju systemu CELINA. Zmienione zostały także przepisy dotyczące składowania towarów w magazynach żywnościowych oraz zakres przeprowadzanych kontroli autoryzacyjnych. 3 strony - 8396 znaki [...]
6/2006 str. 0

Kup aby przeczytać całość