Znajdź artykuł

Przegląd zmian w przepisach celnych i podatkowych od poz 181 – 209

np poz. 181. W dniu 1 grudnia 2006 r. (dzień ogłoszenia) weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 listopada 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie struktury logicznej deklaracji i podań, sposobu ich przesyłania oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone (Dz. U. z 2006 r. Nr 219, poz. 1599). Na podstawie delegacji wynikającej z art. 3b § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa. (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późniejszymi zmianami) po raz kolejny dokonano nowelizacji rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 11 września 2006 r. (Dz. U. z 2006 r. Nr 168, poz. 1197 z późniejszymi zmianami). Zmiany polegają na określeniu struktury logicznej dokumentów VAT-23, VAT-24, CIT-2, CIT-2/O, CIT-6, CIT-8,CIT-8O oraz CIT-D. [...]
1/2007 str. 0

Kup aby przeczytać całość