Przegląd zmian w przepisach celnych i podatkowych od poz. 168 do poz. 180 – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Przegląd zmian w przepisach celnych i podatkowych od poz. 168 do poz. 180

3 strony – 10 063 znaki 168. W Dzienniku Ustaw Nr 202 z dnia 8 listopada 2006 r. pod poz. 1491 opublikowano Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 30 października 2006 r. sygn. akt P 36/05. Po rozpatrzeniu pytania prawnego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, Trybunał Konstytucyjny orzekł, że przepis art. 14b § 6 zdanie pierwsze ustawy z dnia 29 października 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późniejszymi zmianami) jest zgodny z art. 10 i art. 184 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Przepis powyższy dotyczy możliwości wstrzymania wykonania decyzji dotyczącej interpretacji podatkowej. [...]
12/2006 str. 0

Kup aby przeczytać całość