Znajdź artykuł

Przegląd zmian w przepisach celnych i podatkowych od poz. 109 do poz. 129

4 strony – 14584 znaki 109. W dniu 1 czerwca 2006 r. weszło w życie Zarządzenie Nr 11 Ministra Finansów z dnia 25 maja 2006 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutów izbom celnym i urzędom celnym (Dz. Urz. Ministra Finansów z 2006 r. Nr 5, poz. 43). Na podstawie delegacji wynikającej z art. 1d ustawy z dnia 24 lipca 1999 r. o Służbie Celnej (Dz. U. z 2004 r. Nr 156, poz. 1641 z późniejszymi zmianami) po raz kolejny znowelizowano zarządzenie Nr 8 Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2004 r. (Dz. Urz. Ministra Finansów z 2004 r. Nr 4, poz. 21 z późniejszymi zmianami). Obecne zmiany związane są z utworzeniem nowego Oddziału Celnego „Nabrzeże Bułgarskie” w Gdyni oraz likwidacją oddziałów celnych - III w Łodzi, w Pabianicach oraz I w Bydgoszczy. Uszczegółowiono ponadto zadania niektórych komórek organizacyjnych w izbach celnych. [...]
8/2006 str. 0

Kup aby przeczytać całość