Znajdź artykuł

Przegląd zmian w przepisach celnych i podatkowych (lipiec 2008 r.)

np 79. W dniu 1 lipca 2008 r. (dzień ogłoszenia) weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 czerwca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia rodzajów deklaracji, które mogą być składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej (Dz. U. z 2008 r. Nr 114, poz. 726). Na podstawie delegacji wynikającej z art. 3a § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa [...]
8/2008 str. 0

Kup aby przeczytać całość