Znajdź artykuł

Przegląd zmian w przepisach celnych i podatkowych – czerwiec 2008 r.

np. 3 strony – 11 400 znaki 64. W Dzienniku Urzędowym Ministra Finansów Nr 5 z dnia 27 maja 2008 r. pod poz. 42 opublikowano Interpretację ogólną Nr DD3/033/10/KD3/08/173 Ministra Finansów z dnia 30 kwietnia 2008 r. w zakresie stosowania art. 21 ust. 1 pkt 90 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, z późn. zm.) w odniesieniu do świadczeń przyznanych przez pracodawcę na podnoszenie kwalifikacji zawodowych i wykształcenia ogólnego pracownika. [...]
7/2008 str. 0

Kup aby przeczytać całość