Znajdź artykuł

Przegląd zmian w przepisach celnych i podatkowych

5 stron – 19800 znaki np. 94. W dniu 19 lipca 2007 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 maja 2007 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów, które mogą znajdować się w środkach spożywczych lub na ich powierzchni (Dz. U. z 2007 r. Nr 119, poz. 817). Na podstawie delegacji wynikającej z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2006 r. Nr 171, poz. 1225) określono na nowo dopuszczalne pozostałości pestycydów w środkach spożywczych. Przepisy te zgodne są z odpowiednimi dyrektywami Unii Europejskiej i mają także zastosowanie do produktów przeznaczonych na wywóz do krajów trzecich. Przestało obowiązywać: rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 kwietnia 2007 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości chemicznych środków ochrony roślin , które mogą znajdować się w środkach spożywczych lub na ich powierzchni (Dz. U. z 2004 r. Nr 185, poz. 801 z późniejszymi zmianami). [...]
8/2007 str. 0

Kup aby przeczytać całość