Znajdź artykuł

Przegląd zmian w przepisach celnych i podatkowych

np 4 strony – 12 824 znaki 74. W dniu 20 czerwca 2007 r. (niektóre przepisy w terminach późniejszych) weszła w życie ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy o czasie pracy kierowców oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2007 r. Nr 99, poz. 661). Obszernej nowelizacji uległa ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 879 oraz z 2005 r. Nr 180, poz. 1497). Zmiany polegają głównie na dostosowaniu przepisów krajowych do rozporządzeń unijnych oraz do Umowy Europejskiej dotyczącej pracy załóg pojazdów [...]
7/2007 str. 0

Kup aby przeczytać całość