Przegląd zmian w przepisach celnych i podatkowych – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Przegląd zmian w przepisach celnych i podatkowych

4 strony – 14830 znaki np poz. 55. W Dzienniku Urzędowym Ministra Finansów Nr 4 z dnia 13 kwietnia 2007 r. pod poz. 23 opublikowano Interpretację Ministra Finansów Nr PT10-812-167/2007/MR/429 z dnia 27 marca 2007 r. w sprawie jednolitego stosowania prawa podatkowego przez organy podatkowe oraz organy kontroli skarbowej w kwestii opodatkowania podatkiem od towarów i usług opłat rocznych ponoszonych z tytułu użytkowania wieczystego ustanowionego przed dniem 1 maja 2004 r. W związku z uchwałą NSA z dnia 8 stycznia 2007 r. sygn. akt IFPS 1/06 Minister Finansów wyjaśnił, że opłata roczna z tytułu wieczystego użytkowania gruntów, ustanowionego przed dniem 1 maja 2004 r., jeśli nie podlegała podatkowi VAT, to podejściu w życie ustawy z dnia 11 marca 2004 r. w sprawie podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 554 z późniejszymi zmianami), nie zawiera w sobie należnego podatku ani też nie powinna być powiększona o taki podatek. [...]
6/2007 str. 0

Kup aby przeczytać całość