Znajdź artykuł

Przegląd zmian w przepisach celnych i podatkowych

3 strony – 9600 znaki 40. W Dzienniku Urzędowym Ministra Finansów Nr 1 z dnia 22 stycznia 2007 r. pod poz. 1 opublikowano obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 11 stycznia 2007 r. zmieniające obwieszczenie w sprawie wykazu numerów rachunków bankowych urzędów skarbowych. Nowelizacji uległo obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 30 grudnia 2005 r. (Dz. Urz. Min. Finansów z 2005 r. Nr 16, poz. 135 oraz z 2006 r. Nr 6, poz. 51). Zmiany polegają na uaktualnieniu numerów kont Urzędów Skarbowych w Puławach, Makowie Mazowieckim, Płocku, Warszawie Wawrze oraz w Gnieźnie. Ponadto ustalono nowe brzmienie załącznika Nr 4 - symbole formularzy oraz tytułów płatności. (patrz również poz. 43 niniejszego przeglądu). [...]
5/2007 str. 0

Kup aby przeczytać całość