Przegląd zmian w przepisach celnych i podatkowych – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Przegląd zmian w przepisach celnych i podatkowych

3 strony – 8000 znaków 28. W Dzienniku Ustaw Nr 37 z dnia 1 marca 2007 r. pod poz. 235 opublikowana została KONWENCJA o ujednoliceniu niektórych prawideł dotyczących międzynarodowego przewozu lotniczego, sporządzona w Montrealu dnia 28 maja 1999 r., a pod poz. 236 Oświadczenie Rządowe z dnia 16 października 2006 r. w sprawie mocy obowiązującej Konwencji o ujednoliceniu niektórych prawideł dotyczących międzynarodowego przewozu lotniczego, sporządzonej w Montrealu dnia 28 maja 1999 r. Konwencja powyższa jest unowocześnieniem i konsolidacją zasad transportu lotniczego osób i towarów, zawartych w Konwencji podpisanej w Warszawie dnia 12 października 1929 r. Zgodnie z Oświadczeniem Rządowym Konwencja weszła w życie w stosunku do Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 18 marca 2006 r. [...]
4/2007 str. 0

Kup aby przeczytać całość