Przegląd zmian w przepisach celnych i podatkowych – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Przegląd zmian w przepisach celnych i podatkowych

3 strony – 11 565 znaki np. poz.156. W dniu 28 września 2006 r. (dzień ogłoszenia) weszło w życie zarządzenie Nr 21 Ministra Finansów z dnia 8 września 2006 r. zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia Rady Celno-Akcyzowej (Dz. Urz. Ministra Finansów z 2006 r. Nr 11, poz. 79). [...]
11/2006 str. 0

Kup aby przeczytać całość