Znajdź artykuł

Przegląd zmian w przepisach celnych i podatkowych

np. 104. W dniu 31 grudnia 2008 r. wejdzie w życie ustawa z dnia 10 lipca 2008 r. o zniesieniu Głównego Inspektora Inspekcji Handlowej, o zmianie ustawy o Inspekcji Handlowej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2008 r. Nr 157, poz. 976). [...]
10/2008 str. 0

Kup aby przeczytać całość