Znajdź artykuł

Przegląd zmian w przepisach celnych i podatkowych

4 strony – 16320 znaki 12. W dniu 7 lutego 2008 r. (dzień ogłoszenia) weszło w życie zarządzenie Nr 13 Ministra Infrastruktury z dnia 4 lutego 2008 r. w sprawie powołania Zespołu konsultacyjnego do spraw przewozów drogowych (Dz. Urz. Ministra Infrastruktury z 2008 r. Nr 3, poz. 12). Na podstawie delegacji wynikającej z art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1998 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199 z późniejszymi zmianami) powołany został Zespół Konsultacyjny do spraw przewozów drogowych, który jest organem pomocniczym Ministra Infrastruktury. Zadaniem tego ... [...]
4/2008 str. 0

Kup aby przeczytać całość