Znajdź artykuł

Przegląd zmian w przepisach celnych i podatkowych

np. 9. W dniu 22 lutego 2008 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 stycznia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu punktów wwozu, przez które można wprowadzać rośliny, produkty roślinne lub przedmioty (Dz. U. z 2008 r. Nr 20, poz. 120). Na podstawie delegacji wynikającej z art. 21 ust. 2 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin (Dz. U. z 2004 r. Nr 11, poz. 94 z późniejszymi zmianami) znowelizowano rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 kwietnia 2004 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 100, poz. 1018). Zmiany polegają na ustaleniu nowego wykazu punktów wwozu roślin i produktów roślinnych, w którym w stosunku do poprzedniego wykazu punkt kontroli fitosanitarnej w Kobylanach, zastąpiono punktem kontroli w Małaszewiczach. [...]
3/2008 str. 0

Kup aby przeczytać całość