Znajdź artykuł

Przegląd zmian w przepisach celnych i podatkowych

np.poz. 3 strony – 10300 znaki 166. W Dzienniku Urzędowym Ministra Transportu Nr 13 z dnia 24 października 2007 r. pod poz. 48 opublikowano Decyzję Nr 47 Ministra Transportu z dnia 23 października 2007 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu dotyczącego trybu i sposobu przeprowadzania egzaminu na certyfikat kompetencji zawodowych przewoźników w transporcie drogowym. [...]
12/2007 str. 0

Kup aby przeczytać całość