Znajdź artykuł

Przegląd zmian w przepisach celnych i podatkowych

np 4 strony – 15 300 znaki 151. W dniu 1 stycznia 2008 r. wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 września 2007 r. w sprawie wyznaczenia dyrektorów Izb Celnych w Gdyni, Szczecinie, Warszawie i Wrocławiu do prowadzenia niektórych spraw celnych (Dz. U. z 2007 r. Nr 182, poz. 1302). Na podstawie delegacji wynikającej z art. 70 ust. 4 ustawy z dnia 19 marca 2004 r. - Prawo celne (Dz. U. z 2004 r. Nr 68, poz. 622 i Nr 273, poz. 2703) na nowo ustalono uprawnienia dyrektorów Izb Celnych w Szczecinie, w Gdyni, we Wrocławiu oraz w Warszawie. W stosunku do tracącego moc prawną z dniem 31 stycznia 2007 r. rozporządzenia z dnia 15 lutego 2006 r., dodatkowe uprawnienia uzyskali dyrektorzy Izb Celnych we Wrocławiu, w Szczecinie i w Warszawie. Uprawnienia te dotyczą wydawania świadectw dla upoważnionych przedsiębiorców (AEO) dla osób mających siedziby na określonych w tym akcie prawnym terenach. Procedura konsultacyjna w tych sprawach będzie prowadzona przez Dyrektora Izby Celnej we Wrocławiu. [...]
11/2007 str. 0

Kup aby przeczytać całość